We kindly inform that your browser is no longer supported by Microsoft.

Please switch to a more secure browser such as Chrome or Firefox.

Faktat kuntoon!

Faktat

Ryhdyin hiljattain lukemaan edesmenneen ruotsalaisen lääkärin Hans Roslingin viimeiseksi jäänyttä ”Faktojen maailma”-kirjaa. Rosling kokoaa siinä yhteen monikymmenvuotisen taistelunsa ihmisten maailmankuvan oikaisemiseksi. Kirjan perusviesti on se, että maailmassa asiat ovat huomattavasti paremmin kuin kuvittelemme. Kirja itsessään on aivan mahtava ja sain siitä paljon kaipaamaani uskoa ihmiskuntaan, vaikka moni asia näyttääkin menevän pieleen. Kirja herätti minut samalla pohtimaan faktojen merkitystä ja virheellisten uskomusten vaarallisuutta liiketoiminnan näkökulmasta.

Uuden innovaation liiketoimintamalli perustuu usein enemmän arvauksiin ja ennustuksiin kuin faktoihin.

Oman konsultointityöni keskipisteessä on liiketoimintamalli. Se on jo nimensäkin mukaisesti malli, eli yksinkertaistettu kuvaus yrityksen toiminnasta. Liiketoimintamallissa määritellään yrityksen liiketoiminnan keskeiset elementit jossakin tietyssä ajan hetkessä. Liiketoimintamallia käytetään usein sijoittajien ja muiden viiteryhmien vakuuttamiseksi uuden innovaation erinomaisuudesta. Liiketoimintamallin taustalla on arvio markkinan suuruudesta ja asiakasmääristä, asiakkaiden tarpeista, yrityksen kyvystä vastata näihin tarpeisiin sekä asiakkaiden maksuhalukkuudesta. Oman kokemukseni mukaan uuden innovaation liiketoimintamalli perustuu usein enemmän arvauksiin ja ennustuksiin kuin faktoihin.

Roslingin kirjan mukaan maailmankuvaamme vääristää joukko inhimillisiä luonteenpiirteitä kuten pelko, draamahakuisuus ja yleistämisen tarve. Helposti saatavilla olevien faktojen hyödyntäminen ei meille näistä piirteistä johtuen useinkaan riitä, ja tästä syystä teemme virheellisiä arvioita tulevaisuudesta ja jopa nykyhetkestä. Uuden innovaation liiketoimintamallia rakennettaessa nämä ajattelun vinoumat voivat synnyttää uutta palvelua suunnittelevalle yritykselle uskottavan, mutta täysin väärän kuvan siitä, miten liiketoiminta tulisi rakentaa.

Ainoa ratkaisu tähän haasteeseen on nostaa faktat suunnittelun keskiöön. Kun puhutaan palvelusta, jota ei vielä ole olemassa, tämä voi tuntua vaikealta. Liiketoimintamallin innovointi pitäisi kuitenkin sitoa tiukasti palvelun tai tuotteen tuotekehitysprosessiin. Mitään uutta innovaatiota ei voi (tai ainakaan kannata) kehittää selvittämättä tarkoin potentiaalisten asiakkaiden näkemyksiä ja tarpeita siihen liittyen. Tuotekehitysprosessin aikana asiakasymmärrystä, arvolupausta, ansaintamallia ja innovaation arvoa luovia elementtejä on testattava aidoilla asiakkailla faktojen saamiseksi päätöksenteon pohjalle.

Liiketoimintamalli voi olla dynaaminen työkalu, jota yritys voi hyödyntää strategiatyössään testaamalla jatkuvasti liiketoimintamallin eri osa-alueiden vaihtoehtoisia toteutuksia. Tuotteen tai palvelun liiketoimintamalliksi valitaan kehitysvaiheessa paras yhdistelmä lukuisista eri vaihtoehdoista. Jos yritys selvittää jatkuvasti faktoihin perustuen eri liiketoimintamalliyhdistelmien kannattavuutta, voidaan asiakastarpeissa ja liiketoimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin reagoida herkästi eikä yrityksen kilpailukyky kärsi yllättävistäkään muutoksista.

Liiketoimintamallin kulmakivenä on asiakasymmärrys. Jos se perustuu vinoutuneeseen tai vanhentuneeseen näkemykseen, on yrityksen koko liiketoiminta vaarassa. Makuuni, Stockmann, Nokian matkapuhelimet ja Anttila ovat esimerkkejä yrityksistä, jotka eivät ymmärtäneet omien asiakkaidensa tarpeissa tapahtunutta muutosta eivätkä osanneet muuttaa liiketoimintamalliaan riittävän nopeasti ja radikaalisti. Suosittelen jokaista yritystä suhtautumaan faktoihin vakavasti ja ottamaan liiketoimintamallin aktiivikäyttöön strategisen ennakoinnin ja kestävän liiketoiminnan tueksi.

Tommi Rissanen
Tommi Rissanen

Tommin intohimon kohteena ovat liiketoimintamallien muutos, liiketoimintaprosessien digitalisointi ja tuotekehityshankkeiden suunnittelu. Hän tuntee perusteellisesti pelien, suoratoistopalveluiden sekä mobiili- ja online-sisältöjen ansaintamalleihin ja jakeluun liittyvät seikat. Tommi on perehtynyt syvällisesti myös digitaalisiin ekosysteemeihin ja alustaliiketoiminnan haasteisiin. Koulutukseltaan Tommi on liiketoimintamallien muutoksesta väitellyt kauppatieteiden tohtori.

Lähetä viesti

Heräsikö ajatuksia? Lähetä viesti.

Pyrimme vastaamaan sinulle vuorokauden sisällä.

Business designilla vaikuttavaa liiketoimintaa

Tommi Rissanen, 
8.3.2021
Design Thinking

Asiakaskokemus kuntoon digikanavissa

Liisa Kotilainen, 
22.2.2021
Design Thinking

Ota aikaa tulevaisuuksien kuvitteluun

Virpi Martikainen, 
15.2.2021
Design Thinking

Miten business design auttaa johtamisessa

Liisa Kotilainen, 
25.1.2021
Design Thinking

Muotoile liiketoimintasi houkuttelevaksi myös rahoittajalle

Virpi Martikainen, 
18.1.2021
Design Thinking

Design Podcast, työkaluja muutokseen

21.12.2020
Design Thinking
Palvelumuotoilu

Palvelumuotoilu avuksi työyhteisön kehittämisessä

Liisa Kotilainen, 
7.12.2020
Design Thinking

DMF Business Design

Tommi Rissanen, 
17.11.2020
Design Thinking
Kestävää

Kestävää liiketoimintaa

Tommi Rissanen, 
26.8.2019
Design Thinking
Alustatalouden

Alustatalouden liiketoimintamallit osa 2 – miten Uberille kävi?

Tommi Rissanen, 
10.6.2019
Design Thinking
Kyseenalaista

Kyseenalaista toimialasi

Virpi Martikainen, 
13.5.2019
Design Thinking
Uber

Uber näyttää suunnan alustatalouden liiketoimintamalleille

Tommi Rissanen, 
23.4.2019
Design Thinking
Toimintaympäristön

Toimintaympäristön jatkuva muutos haastaa liiketoiminnan reseptit

Virpi Martikainen, 
15.4.2019
Design Thinking
Tv-inventaarien

Tv-inventaarien kehittäjät ja haastajat

Jari Muikku, 
25.3.2019
Design Thinking
Miten

Miten liiketoimintamallia muutetaan?

Tommi Rissanen, 
18.3.2019
Design Thinking
Hullu

Hullu rehellisyys strategiana

Liisa Kotilainen, 
11.3.2019
Design Thinking
Sata

Sata ja yksi neuvoa innovatiivisempaan työkulttuuriin

Liisa Kotilainen, 
4.2.2019
Design Thinking
Luovuuden

Luovuuden taloudellinen voima

Jari Muikku, 
21.1.2019
Design Thinking
Markkinanäkymät

Markkinanäkymät 2019

Jari Muikku, 
7.1.2019
Design Thinking
Sähköposti

Sähköposti joulupukille

Liisa Kotilainen, 
17.12.2018
Design Thinking
Muotoiltu

Muotoiltu muutos

Liisa Kotilainen, 
12.11.2018
Design Thinking
Innovaatioita

Innovaatioita eikä kompromisseja

Liisa Kotilainen, 
24.9.2018
Design Thinking
Lue lisää