We kindly inform that your browser is no longer supported by Microsoft.

Please switch to a more secure browser such as Chrome or Firefox.

Luottamus on liiketoiminnan sydän

Luottamus on yhteiskunnan koossa pitävä voima, koska se on läsnä kaikessa sosiaalisessa toiminnassamme. Sitä tarvitaan meidän jokaisen työ- ja yksityiselämän arjessa. ”Ilman luottamusta ei synny diilejä, vuorovaikutusta, vaikuttavuutta, neuvottelua, ostopäätöksiä tai yhteyttä.” (Haapala ja Lehtipuu 2021). Kuluttajien luottamus talouteen ennakoi talouden käänteitä. Luottamusta tarvitaan myös yrityksissä, ja erityisesti sen arvoa mitataan hankalina aikoina.

Luottamus on monitahoinen, tiedostetuista ja tiedostamattomista asioista muodostuva kuva siitä, onko yritys asiakkuuteni tai kumppanuuteni arvoinen. Luottamus syntyy asiakasvuorovaikutuksessa, ja se korostuu digitaalisissa palveluissa. Uskallanko luottaa siihen, että yritys käsittelee tietojani turvallisesti? Lisäksi kuluttajat peilaavat yrityksen arvoja omiinsa: kohteleeko yritys työntekijöitään reilusti, entä onko yrityksen vastuullisuuspuhe totta.

Luottamus lisää myyntiä

On ihan arkijärjellä selvää, että asiakkaidensa luottamuksen menettävä yritys menettää myös myyntiään. Esimerkiksi case Volkswagen: kuluja, mainehaittaa, arvon menetystä, myynnin laskua. Luottamusromahduksesta voi myös toipua, mutta se vie aikaa.

Mutta voiko luottamuksella myös tehdä rahaa? HBR:n tutkimus kertoo, että kuluttajat, jotka luottavat brändiin, ostavat 88 % todennäköisemmin uudelleen, ja 79 % työnantajaansa luottavista työntekijöistä ovat motivoituneempia jäämään yritykseen kuin vaihtamaan työpaikkaa. Yritykseen luottavat sietävät myös paremmin sen virheitä.

Yrityksen luottamusstrategia

Luottamus on kilpailuetu, ja siksi sen pitäisi näkyä yrityksen strategiassa. Pwc:n tuoreessa tutkimuksessa 65 % yritysjohtajista aikoo rakentaa tai parantaa yrityksensä luottamusstrategiaa. Erityisinä kohteina ovat tietoturvan lisäksi hankintaketjut ja viestintä. Läpinäkyvyys lisää luottamusta.

Miten luottamusta mitataan?

Monissa yrityksissä mitataan jo asiakas- ja työntekijäkokemusta suositteluindeksillä (NPS). Kokemusta ei voida parantaa, elleivät vastaajat luota yritykseen. Uskollisuus rakentuu luottamukseen, mutta NPS:n perusteella emme vielä tiedä miksi vastaajat luottavat yritykseen.

HBR:n artikkelissa on koottu teemoja, joihin liittyviin kysymyksiin vastaamalla voidaan mitata luottamusta. Teemat ovat ihmisyys (empatian osoittaminen ja kaikkien kohteleminen reilusti), läpinäkyvyys (motiivien ja valintojen suora ja avoin informaatio kielellä, jota on helppo ymmärtää), kyvykkyys (yritys tuottaa laatua: tuotteet, palvelut ja/tai elämykset) ja uskottavuus (lupausten täyttäminen jatkuvasti ja luotettavasti). – Tutkimuslomakkeen voi vapaasti ladata HBR:n sivuilta.

Luottamuksen merkitys kasvaa

Suomessa tehdään korkealaatuista tutkimusta luottamuksesta. Esimerkiksi Kirsi-Marja Blomqvist toteaa, että ”epävarmassa, kompleksisessa ja vaikeasti ennustettavassa maailmassa luottamuksen suhteellinen merkitys työ- ja liike-elämässä kasvaa entisestään. Yleistetyn luottavaisuuden sijaan tarvitaan analyyttistä arviointia toisen osapuolen luotettavuudesta eri tilanteissa. Myös kyvystä rakentaa luottamusta nopeasti erilaisten osapuolten kesken, sekä taidosta tarttua tilanteisiin, mitkä uhkaavat murentaa luottamusta, tulee asiantuntijoille ja esimiehille yhä tärkeämpää.”

Haluatko jutella aiheesta lisää? Autamme mielellämme.

Liisa Kotilainen
Liisa Kotilainen

Liisa yhdistää työssään ihmisymmärrystä, strategista näkemystä ja operatiivista osaamista. Liisan kokemus kattaa digitaalisen median, myynnin ja markkinoinnin lisäksi palvelumuotoilun ajattelumallit ja käytännön. Muutosjohtaminen, mahdollisuuksien hyödyntäminen ja liiketoiminnan kasvattaminen kiinnostavat Liisaa, jonka kokemuksesta ja osaamisesta on hyötyä sekä strategisissa että operatiivisissa hankkeissa. Liisa on myös suosittu kouluttaja. Ennen business designer -yrittäjyyttään Liisa on toiminut johtajana useilla eri toimialoilla kuten media-, matkailu-, it- ja markkinointialalla.

Lähetä viesti

Heräsikö ajatuksia? Lähetä viesti.

Pyrimme vastaamaan sinulle vuorokauden sisällä.

Toimintaympäristön radikaaliin muutokseen reagoiminen

Tommi Rissanen, 
12.4.2022
Ihmisymmärrys

Hyvä vai huono tilitoimisto?

Liisa Kotilainen, 
18.10.2021
Ihmisymmärrys

Business design haastaa teknologian kehittämistä

Virpi Martikainen, 
4.10.2021
Ihmisymmärrys

Motonetin liiketoimintamallilla rakennetaan kannattavaa kasvua

Tommi Rissanen, 
20.9.2021
Ihmisymmärrys

Ihmisymmärryksestä kasvua koronan jälkeen

Liisa Kotilainen, 
6.4.2021
Ihmisymmärrys
Palvelumuotoilu

Palvelumuotoilu avuksi työyhteisön kehittämisessä

Liisa Kotilainen, 
7.12.2020
Ihmisymmärrys

DMF Business Design

Tommi Rissanen, 
17.11.2020
Ihmisymmärrys
Kokemuksia

Kokemuksia podcastien tuottamisesta

Timoteus Tuovinen, 
2.11.2020
Ihmisymmärrys
Asiakasarvo

Asiakasarvo on kaiken keskiössä

Tommi Rissanen, 
29.11.2019
Ihmisymmärrys

Digitaalisten tilauspalveluiden kilpailu kuluttajista kiristyy

Virpi Martikainen, 
4.10.2019
Ihmisymmärrys

Ihmiskokemusjohtajuus PK-yrityksessä

Liisa Kotilainen, 
9.9.2019
Ihmisymmärrys
Strategia

Strategia on oivaltavaa porukkapeliä

Liisa Kotilainen, 
12.8.2019
Ihmisymmärrys
Kiitoksen

Kiitoksen ällistyttävä voima

Liisa Kotilainen, 
8.4.2019
Ihmisymmärrys
Arvopohjaiset

Arvopohjaiset ostopäätökset

Virpi Martikainen, 
4.3.2019
Ihmisymmärrys
Sata

Sata ja yksi neuvoa innovatiivisempaan työkulttuuriin

Liisa Kotilainen, 
4.2.2019
Ihmisymmärrys
Ihmisten

Ihmisten ja koneiden syvenevä liitto

Virpi Martikainen, 
28.1.2019
Ihmisymmärrys
Markkinanäkymät

Markkinanäkymät 2019

Jari Muikku, 
7.1.2019
Ihmisymmärrys
Innovaatioita

Innovaatioita eikä kompromisseja

Liisa Kotilainen, 
24.9.2018
Ihmisymmärrys
Lue lisää