We kindly inform that your browser is no longer supported by Microsoft.

Please switch to a more secure browser such as Chrome or Firefox.

Luovuuden taloudellinen voima

Luovuuden

Totesimme pari viikkoa sitten julkaistussa vuoden 2019 markkinanäkymien listassamme, että innovatiivisuuden ja luovuuden merkitys ymmärretään entistä paremmin kaikilla toimialoilla, ja soveltamiskykyisten luovien osaamisten kysyntä kasvaa. 

Luovuuden ja talouden välinen suhde on aina ollut ongelmallinen. Yhtäältä on mielletty, että luovuus kuuluu ensi sijassa taiteisiin, joita ei voi eikä tulisi arvottaa taloudellisin mittarein. Toisaalta luovuuden merkitystä muilla kuin ns. luovilla aloilla helposti vähätellään tai kutsutaan muilla nimillä edellä mainitun leiman vuoksi.

Luovuus ja aineettomat oikeudet kulkevat joka tapauksessa käsi kädessä toimialasta riippumatta. Digitalisaation myötä luovan työn tuloksena syntyvien aineettomien oikeuksien taloudellinen merkitys korostuu entisestään. 

Monilla aloilla painopisteen siirtymä digitaalisiin verkkopalveluihin muuttaa sekä kulutustottumuksia että ansaintamalleja. Tuore tekijänoikeustulovirtoja koskeva selvitystyömme osoitti, että tekijänoikeustulot ovat moninkertaistuneet Suomessa viimeisten vuosien aikana erityisesti ohjelmisto- ja pelialan kasvun myötä.

Luovuutta kaikissa sen muodoissaan ei kuitenkaan osata edelleenkään hyödyntää siten, että sen sisältämästä potentiaalista saataisiin irti kaikki välittömät ja välilliset hyödyt. Kehitystä jarruttaa ennen kaikkea asenteet, jotka eivät arvosta luovuutta tarpeeksi. Luovuutta ei myöskään osata soveltaa riittävän laajasti. 

Tuoreessa selvitystyössämme kävi ilmi, että esimerkiksi teknologiaan perustuvilla toimialoilla puute soveltavien luovien taitojen osaajista ja osaamisista voi muodostaa pullonkaulan koko talousalueen kasvulle ja kehitykselle. Kyse on useimmiten siitä, miten hyvin yksilö- ja tiimitasolla osataan yhdistää luovat taidot ja liiketaloudellinen ajattelu.

Suomessa vallitsee kärjistetysti kuvattuna tilanne, jossa luovilla aloilla on runsaasti luovaa osaamista, mutta puutetta liiketoiminnan osaamisista. Monilla muilla toimialoilla tilanne on toisin päin. Nyt olisi hyvä aika ryhtyä ennakkoluulottomiin vaihtokauppoihin!

Lähetä viesti

Heräsikö ajatuksia? Lähetä viesti.

Pyrimme vastaamaan sinulle vuorokauden sisällä.

Business designilla vaikuttavaa liiketoimintaa

Tommi Rissanen, 
8.3.2021
Design Thinking

Asiakaskokemus kuntoon digikanavissa

Liisa Kotilainen, 
22.2.2021
Design Thinking

Ota aikaa tulevaisuuksien kuvitteluun

Virpi Martikainen, 
15.2.2021
Design Thinking

Miten business design auttaa johtamisessa

Liisa Kotilainen, 
25.1.2021
Design Thinking

Muotoile liiketoimintasi houkuttelevaksi myös rahoittajalle

Virpi Martikainen, 
18.1.2021
Design Thinking

Design Podcast, työkaluja muutokseen

21.12.2020
Design Thinking
Palvelumuotoilu

Palvelumuotoilu avuksi työyhteisön kehittämisessä

Liisa Kotilainen, 
7.12.2020
Design Thinking

DMF Business Design

Tommi Rissanen, 
17.11.2020
Design Thinking
Faktat

Faktat kuntoon!

Tommi Rissanen, 
15.10.2019
Design Thinking
Kestävää

Kestävää liiketoimintaa

Tommi Rissanen, 
26.8.2019
Design Thinking
Alustatalouden

Alustatalouden liiketoimintamallit osa 2 – miten Uberille kävi?

Tommi Rissanen, 
10.6.2019
Design Thinking
Kyseenalaista

Kyseenalaista toimialasi

Virpi Martikainen, 
13.5.2019
Design Thinking
Uber

Uber näyttää suunnan alustatalouden liiketoimintamalleille

Tommi Rissanen, 
23.4.2019
Design Thinking
Toimintaympäristön

Toimintaympäristön jatkuva muutos haastaa liiketoiminnan reseptit

Virpi Martikainen, 
15.4.2019
Design Thinking
Tv-inventaarien

Tv-inventaarien kehittäjät ja haastajat

Jari Muikku, 
25.3.2019
Design Thinking
Miten

Miten liiketoimintamallia muutetaan?

Tommi Rissanen, 
18.3.2019
Design Thinking
Hullu

Hullu rehellisyys strategiana

Liisa Kotilainen, 
11.3.2019
Design Thinking
Sata

Sata ja yksi neuvoa innovatiivisempaan työkulttuuriin

Liisa Kotilainen, 
4.2.2019
Design Thinking
Markkinanäkymät

Markkinanäkymät 2019

Jari Muikku, 
7.1.2019
Design Thinking
Sähköposti

Sähköposti joulupukille

Liisa Kotilainen, 
17.12.2018
Design Thinking
Muotoiltu

Muotoiltu muutos

Liisa Kotilainen, 
12.11.2018
Design Thinking
Innovaatioita

Innovaatioita eikä kompromisseja

Liisa Kotilainen, 
24.9.2018
Design Thinking
Lue lisää