We kindly inform that your browser is no longer supported by Microsoft.

Please switch to a more secure browser such as Chrome or Firefox.

Neljä tekijää, jotka muuttavat television

Neljä

Eurooppalainen televisiotoimiala kokoontui viime viikon ja viikonlopun aikana Amsterdamiin vuotuiseen IBC-tapahtumaan. Televisioala on monien muiden toimialojen tavalla voimakkaassa murroksessa, joka on seurausta erityisesti internetin kehityksestä. Tiivistän tässä kirjoituksessa tv-alan murroksen IBC:ssä tekemieni huomioiden perusteella neljään keskeiseen muutokseen:

  1. Toimiala ja kilpailu muuttuvat kansainvälisiksi. Tähän asti tv-yhtiöiden toiminta on ollut maakohtaista. Sisällöt on myyty kuhunkin maahan yksinoikeudella yhdelle tv-yhtiölle. Mallia haastavat Netflixin kaltaiset internetissä toimivat yhtiöt, jotka myyvät palveluaan maksu-tv-yhtöiden ohi suoraan kuluttajille. Myös isot kansainväliset yhtiöt, kuten Discovery, osaavat hyödyntää omistamiaan sisältöoikeuksia tarjoamalla sisältöjään ympäri maailman sekä perinteisten tv-yhtiöiden että uusien online-palveluiden kautta. Ehkä suurin vaikutus voi kuitenkin olla YouTubella, joka on muuttunut tv-yhtiöiden silmissä luvattoman sisällön kanavasta halutuksi yhteistyökumppaniksi.
  2. Tv-jakelun tekninen perusta muuttuu. Tähän asti television jakelu on ollut järkevin kustannuksin mahdollista vain broadcast-verkoissa. Tästä on seurannut vaatimus jakaa ohjelmatarjonta ”kanaville” ja lähettää ohjelmat kaikille katsojille samaan aikaan. Katsojat ovat tähän malliin tottuneet, koska muuta tapaa ei ole ollut saatavilla. Tiedonsiirtoyhteyksien parantuessa internetistä tulee teknisesti ja taloudellisesti toimiva tapa suurtenkin tv-sisältömäärien siirtämiseen. Tällöin katselu siirtyy vähitellen kasvavassa määrin on-demand-katseluksi.
  3. Tv-mainonta integroituu muuhun mainontaan. Niin Suomessa kuin kansainvälisestikin puolet kaupallisen television tuotoista tulee mainonnasta. Tv-mainonta on ollut ja on edelleenkin tehokas tapa tavoittaa suuria kohderyhmiä. Internet-mainonta on puolestaan kasvanut voimakkaasti ja samalla internet-mainonnan piirissä on kehitetty uusia mainontaa palvelevia innovaatioita. Näitä ovat erilaiset kuluttajan toimintaan perustuvat mainonnan veloitusperusteet, datan soveltamiseen pohjautuvat kohdentamismallit sekä kysynnän ja tarjonnan mukaan joustavasti mukautuva mainonnan hinnoittelu. Internet-mainonnan mallit tulevat myös televisiomainontaan. Tv-mainonnan myynti muuttuu perinteisestä mediamyynnistä kohti markkinointiautomaatiota.
  4. Sisällöt muuttuvat moniulotteisemmiksi. Perinteisellä tv-ohjelmalla on ollut alku, loppu ja ohjelmakaavioon sopiva kestoaika. Kehitys käy – hitaasti mutta varmasti – kohti erilaisia medioita yhdisteleviä sisältökokonaisuuksia. Televisiossa nähtävää ohjelmaa voivat täydentää monenlaiset katsojia aktivoivat tai lisäsisältöjä tarjoavat palvelut, joita käytetään niin ohjelma aikana kuin ohjelman katselun ulkopuolellakin.

Haluatko tietää lisää? Lue tarkempi raportti IBC-tapahtumasta tästä linkistä (raportti on englannikielinen).

Lähetä viesti

Heräsikö ajatuksia? Lähetä viesti.

Pyrimme vastaamaan sinulle vuorokauden sisällä.