We kindly inform that your browser is no longer supported by Microsoft.

Please switch to a more secure browser such as Chrome or Firefox.

Verkosto

DMF Business Design yhdistää eri osaamisia yrityksesi eduksi.

Konsultoinnin kohteet ovat aina erilaisia. Joskus rahoitus auttaa ratkaisemaan ongelman. Joskus tarvetta on teknologiaosaamiselle, joskus taas markkinat ovat ajaneet tuotteen tai palvelun ohi. Toisinaan ongelmana on jokin johtajuuteen liittyvä asia, joskus taas organisoituminen. Ehkä liiketoimintamallia pitää muuttaa?

Teemme verkostomaisesti yrittäjinä ja yrityksinä töitä yhdessä. Verkostomme kokemuksesta, näkemyksestä ja osaamisesta syntyy lisäarvoa, jossa yhdistyy liiketoiminnan kehitys, ihmisymmärrys, teknologiaosaaminen ja design thinking. Business design tuo käyttöösi tehokkaita ongelmanratkaisutyökaluja.

Verkostomme jäsenet ovat konsultoinnin ammattilaisia. Meillä kaikilla on erilainen tausta ja osaamisprofiili. Voit ottaa suoraan yhteyttä kehen tahansa meistä, tai kertoa meille ensin osoitteeseen dmf@dmfbusiness.fi luottamuksellisesti tilanteesi, niin kokoamme käyttöösi juuri oikean tiimin.

Hoijan Oy

Hoijan on asiantuntijayritys, joka keskittyy liiketoiminta- ja järjestelmäarkkitehtuurien mallintamiseen ja rakentamiseen, teknologiavalintoihin ja toteuttamiseen. Hoijanille teknologiat ovat tuttuja, mutta liiketoiminta ykkösasia. Liiketoiminnan uudistuminen ja tehokkuus lähtee nykytilan ymmärtämisestä ja kuvaamisesta sekä tavoitteiden ja niitä tukevien informaatiovirtojen määrittelemisestä. Hoijan tuo mielellään kokemuksensa ja osaamisensa yrityksenne tueksi. Lisätietoja: https://hoijan.com/

Jani Jalonen, Grand Music Consulting & Design Oy

Jani on yksi suomalaisen musiikkialan ajatusjohtajista, jolla on yli 20 vuoden kokemus musiikki- ja teknologia-aloilla, johtajana, asiantuntijana ja yrittäjänä. Janin erikoisosaaminen liittyy luovien sisältöjen, teknologian ja IP-oikeuksien rajapintoihin. Tällä hetkellä Janin päätyö on musiikkioikeuksien lisensoinnissa digitaalisille palveluille sekä luovien alojen välisen yhteistyön ja kasvun mahdollisuuksien edistämisessä. Janin vahvuuksia on myös strateginen ajattelu sekä kokonaisuuksien ja niiden merkitysten välinen hahmottaminen. Jani uskoo uteliaisuuden ja jatkuvan oppimisen voimaan.

Liisa Kotilainen

Liisa yhdistää työssään ihmisymmärrystä, strategista näkemystä ja operatiivista osaamista. Liisan kokemus kattaa digitaalisen median, myynnin ja markkinoinnin lisäksi palvelumuotoilun ajattelumallit ja käytännön. Muutosjohtaminen, mahdollisuuksien hyödyntäminen ja liiketoiminnan kasvattaminen kiinnostavat Liisaa, jonka kokemuksesta ja osaamisesta on hyötyä sekä strategisissa että operatiivisissa hankkeissa. Liisa on myös suosittu kouluttaja. Ennen business designer -yrittäjyyttään Liisa on toiminut johtajana useilla eri toimialoilla kuten media-, matkailu-, it- ja markkinointialalla.


+358 40 535 0137
liisa@dmfbusiness.fi

Johanna Laurinen, Designmatters Studio Oy

Johanna on strategia- ja palvelumuotoilija, bisneshumanisti, konsultti ja yrittäjä. Johanna auttaa yrityksiä ja organisaatioita hyödyntämään muotoilun mahdollisuuksia ja luomaan entistä enemmän arvoa niin omalle liiketoiminnalle, asiakkaille, kumppaneille kuin ympäristölle. Johanna hyödyntää muotoiluajattelua ja -menetelmiä liiketoimintahaasteiden ratkaisemisessa ihmislähtöisesti, kestävästi, kokonaisvaltaisesti aina jalostusarvoa lisäten ja esteettisellä silmällä. Johannalla on 20 vuoden kokemus liiketoiminnan kehittämisestä niin finanssialalla kuin useiden eri toimialan yritysten parissa. Johannan erityisosaamisalueita ovat asiakasymmärrystyö, yhteiskehittäminen, palveluliiketoiminta, palveluiden tuotteistaminen sekä asiakaskokemuksen kehittäminen.

+358 50 318 0121
johanna@designmatters.fi

Virpi Martikainen

Virpi on uusien liiketoimintojen sparraaja, jonka toimialatuntemus kattaa muun muassa internet- ja mobiilipalvelut. Virpillä on pitkä kokemus markkinamuutosta hyödyntävien tuotekehityshankkeiden johtamisesta ja toteuttamisesta, myynnistä, strategiaprosesseista sekä strategioiden käytäntöön viemisestä. Virpi tuntee hyvin yritysten kehittämiseen suunnatut rahoitusinstrumentit Hallitustyöskentelyyn Virpi on perehtynyt yrityssparrausten lisäksi suorittamalla Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) -tutkinnon.


+358 50 584 6818
virpi@dmfbusiness.fi

Kati Nuora, Creative Export Innovations Oy

Kati Nuora on luovien alojen kehittäjä ja hankeammattilainen. Oman yrityksensä kautta Kati on vetänyt mm. Bigger Picture – AV-alan 3-vuotista vientihanketta Kiinaan ja erilaisia luovien alojen kestävöittämishankkeita. Luovien alojen julkinen hankerahoitus on Katin erityisosaamista. Katilla on FM-tutkinto Helsingin yliopistosta ja parikymmentä vuotta työuraa takana elokuva-alan ja mediataiteen näköalapaikoilla. Katia kiinnostaa luovien alojen viennin ja kilpailukyvyn parantamisen lisäksi kestävyys ja uudet teknologiat sekä luovien alojen toimialarajat ylittävä yritysyhteistyö.

+358 50 568 9191
kati@creativeexport.fi

Tommi Rissanen, Business Hacker Oy

Tommin intohimon kohteena ovat liiketoimintamallien muutos, liiketoimintaprosessien digitalisointi ja tuotekehityshankkeiden suunnittelu. Hän tuntee perusteellisesti pelien, suoratoistopalveluiden sekä mobiili- ja online-sisältöjen ansaintamalleihin ja jakeluun liittyvät seikat. Tommi on perehtynyt syvällisesti myös digitaalisiin ekosysteemeihin ja alustaliiketoiminnan haasteisiin. Koulutukseltaan Tommi on liiketoimintamallien muutoksesta väitellyt kauppatieteiden tohtori.

+358 40 164 5364
tommi@businesshacker.fi

Jenni Saarenpää, Digital Rebel Oy

Jenni on muutoksentekijä ja sarjayrittäjä, jolla on yli 19 vuoden kokemus strategian luonnista ja toteutuksesta, liiketoiminnan konseptoinnista kaikilla abstraktion tasoilla (liiketoiminamallit, prosessit, data/tekoälykonseptit sekä palvelut). Lisäksi Jenni auttaa muutoksen läpiviennissä ja toimii interim vuokrajohtajana CXO, CDO ja CGO rooleissa. 

Työuran Jenni on tehnyt digiajan liiketoiminnan kontekstissa niin start-up maailmassa kuin kansainvälisissä korporaatioissa. Jennin supervoimiin kuuluu luova ongelmanratkaisu, systeemiajattelu ja kyky liikkua abstraktilta tasolta yksityiskohtiin. Jenni tuo uusia näkemyksiä haastamalla nykytilaa.

+358 45 868 4790
jenni@digitalrebel.fi

Katariina Sorsa, Sorsa Music Oy

Katariina Sorsa on musiikkiviennin asiantuntija ja projektiammattilainen. Kansainvälisessä ympäristössä Katariina on työskennellyt erityisesti musiikintekijöiden ja -tuottajien kanssa sekä Pohjoismaisen yhteistyön ja synkronoinnin parissa. Katariina on fasilitoinut toimialojen yhteisiä strategiahankkeita Monistettavien sisältöjen kasvusopimus ja Biisiviennin visio sekä tuottanut useita kymmeniä kansainvälisiä musiikintekoleirejä ja yhteisvientihankkeita. Hän on myös suunnitellut ja toteuttanut mentorointi- ja osaamisenkehittämisohjelmia, työpajoja ja sisältöjä ammattilaistapahtumiin. Katariinan erikoisosaamiseen kuuluu työpajafasilitointi. Erityisen innolla hän suhtautuu strategian toimeenpanoon käytännön hankkeiksi.

+358 40 561 1150
katariina@1358cr.com

Timoteus Tuovinen, DOORStories Media

Timoteuksella on yli kolmen vuosikymmenen kokemus liikkuvan kuvan liiketoiminnasta kaikilla jakelualustoilla. Digitaalisten sisältöjen tuottaminen ja jakelu ovat Timoteuksen erikoisosaamista, ja hänellä on syvä ymmärrys kuluttajien valintamotiiveista ja käyttäjäkokemuksen merkityksestä sisältöliiketoiminnassa. Timoteus on johtanut startupeille suunnattua yrityskiihdyttämöä ja valmentanut kymmenien erikokoisten yritysten tuote- ja liiketoimintakehitystä.

Yleinen yhteydenottolomake

Jätä yhteydenottopyyntö

Vastaamme sinulle niin pian kuin mahdollista.

Haluatko mukaan verkostoomme?

Haemme jatkuvasti kokeneita liiketoiminnan kehittäjiä mukaan verkostoomme. Meillä yrität, mutta et yksin.

Tarjoamme käyttöösi aktiivisen työyhteisön, ja sparraamme toinen toisiamme kehittymään. Olemme jokainen yrittäjiä mutta tarjoamme palveluitamme yhteisen vahvan brändin alla.

Edellytämme kaikilta liiketoimintakehittäjiltämme vahvaa osaamista strategiatyöstä, liiketoimintamalleista ja asiantuntijapalveluiden tuottamisesta ja myynnistä. Myös kyky viestiä selkeästi ja ymmärrettävästi erilaisissa yhteyksissä sekä suullisesti että kirjallisesti sekä aito asiakaslähtöisyys ovat meille tärkeitä.

Yhdistämme osaamisiamme Business Design -kokonaisuudeksi. Arvostamme siis liiketoiminnan kehittämisen, muotoilun, datan ja analytiikan, teknologian ja erityisesti asiakasymmärryksen osaamista. Voit olla huippuosaaja yhdessä tai useammassa osa-alueessa; yhdessä muodostamme kuhunkin asiakasprojektiin parhaita mahdollisia tiimejä.

Jos olet kiinnostunut yhteistyöstä kanssamme, ota luottamuksellisesti yhteyttä tai soita Virpille (+358 50 584 6818) tai Liisalle (+358 40 535 0137).