We kindly inform that your browser is no longer supported by Microsoft.

Please switch to a more secure browser such as Chrome or Firefox.

Viisi asiaa, jotka on hyvä tietää kestävästä taloudenpidosta

Liiketoiminnan kestävyydestä on puhuttu pitkään. Puhe ja toimet ovat pitkälti keskittyneet ympäristöuhkien torjumiseen ja sosiaaliseen kestävyyteen; talouden kestävyydestä on keskusteltu turhan vähän. Tässä on viisi näkökulmaa siihen, miten voit ”kestävöittää” liiketoimintasi taloudenpitoa:

1. Kestävyys on rahoituksen ehto

Julkiset rahoittajat noudattavat päätöksissään EU-rahoituksen edellyttämää DNSH (Do Not Significant Harm) -ohjeistoa. Sen ehtojen on täytyttävä EU:n taksonomia-asetuksen mukaisissa kuudessa ympäristötavoitteessa, jotka liittyvät ilmastonmuutokseen, vesivaroihin, kiertotalouteen, ilman ja maaperän saastumiseen, sekä lajikatoon. Minimivaatimusten lisäksi kestävyystoimista voi saada lisäpisteitä julkisissa rahoitushauissa, esimerkiksi Luova Eurooppa-tukiohjelma antaa lisäpisteitä kestävän kehityksen kriteereiden täyttymisestä.

Rahoittajan näkökulmasta kyse on kahdesta asiasta: talousriskien toteutumisesta ja kestävyydestä tavoiteltavista taloudellisista hyödyistä. Myös eettinen ja vaikuttavuussijoittaminen (impact investment) ovat nousseet sijoittajien portfolioihin.

Rahoituskohdetta arvioidessaan sijoittajat ottavat huomioon, täyttääkö kohde heidän rahoituskelpoisuusehtonsa. Yhä useammin nämä ehdot sisältävät taloudellisten näkökohtien lisäksi myös eettisiä pohdintoja. Houkutteleva sijoituskohde on ekologisesti ja sosiaalisesti kestävä. Yksityisistä rahoittajista yhä useammat vaativat kestävän kehityksen suunnitelmaa ja raportointia osana rahoitusta. Kunnollisella kestävyysstrategialla teet yrityksestäsi houkuttelevamman kohteen yksityiselle sijoittamiselle

2. Kestävyys koskee myös alihankkijoita

Alihankkijat voivat muodostaa yrityksellesi kestävyysriskin. Jos toiminnassasi on paljon alihankkijoita tai muita toimijoita, joiden tekemistä ei ole arvioitu riittävän tarkasti kestävyyden näkökulmasta ja varmistuttu siitä, että koko alihankintaketju täyttää kestävyyden kriteerit, on riski olemassa.

Alihankkijoiden ja tavarantoimittajien toiminnan kestävyyden arvioiminen ei aina ole helppoa. Läpinäkyvyys kaikessa toiminnassasi auttaa todennäköisesti löytämään myös vastuullisia kumppaneita. Kestävyyden on oltava sisäänkirjoitettu yrityksen strategiaan. Kun sen onnistumisella on ylimmän johdon varaukseton tuki, heijastuu tämä myös koko tuotanto- ja toimitusketjuun. Edellytä vastuullisuutta läpi alihankintaketjusi ja varmistu siitä, että omat yhteistyökumppanisi edellyttävät samaa.

3. Kestävyydestä on taloudellista hyötyä

Kestävyydessä on kyse kokonaisuudesta, ei yksittäisistä, erillisistä toimista. ”Kestävöittämällä” firmasi saavutat rahoituskelpoisuuden ja pärjäät julkisessa hankerahoituksessa. Voit hankkia riippumattoman taho myöntämiä sertifiointeja tukemaan kestävyyttä myynnin ja markkinoinnin välineenä. Parhaimmillaan tunnistat aivan uusia kohdeyleisöjä ja voit kasvattaa brändisi arvoa. Oleellista on, että kestävyystavoitteesi ovat aidot ja osaat viestiä ja raportoida niistä ulospäin.

Kestävyyden kautta voit tarkastella liiketoimintaasi laajemminkin: onko ansaintamallini ajan tasalla, onko hinnoitteluni läpinäkyvää? Auttaisiko myyntiä, jos hinnasta tietty prosentti menisi yleiseen hyvään tarkoitukseen?

4. Kestävyydessä kannattaa verkostoitua

Yritysyhteistyön merkitys korostuu toimialojen välillä kestävyyden ekosysteemeissä. Koska kestävyyden haasteet ovat yhteisiä, niin ovat vastauksetkin. Tärkeää on mahdollistaa eri kokoisten ja eri aloilla toimivien yritysten kohtaamiset. Verkostoituminen yhteisten haasteiden edessä on välttämätöntä.

Suuryritysten kestävyyshankkeet ja vastuullisuusohjelmat avaavat ovia pienemmille toimijoille. Mikroyritykset ja niistä koostuvat rihmastot ovat tärkeitä ekosysteemin toimijoita, joiden vaikutus verkostoissa voi olla merkittävä. Oman toiminnan kestävyysasioiden ollessa kunnossa on helpompaa integroitua myös osaksi läheisten toimialojen hankkeita.

Covidin aikana verkostot nousivat entistäkin tärkeämmiksi. Pandemia pysäytti ja kohdisti ihmisten huomiota siihen, miten asioita voidaan tehdä paremmin ja kestävämmillä tavoilla; yhteinen nimittäjä on yhteistoiminta.

5. Kestävyyden merkitys kasvaa tulevaisuudessa

On tärkeää, että kestävyyteen on havahduttu ja tehty oikeita asioita. Ensiaskeleet on otettu ja on ilmeistä, että eri toimialoilla on paljon opittavaa toisiltaan. Kilpailu kestävyydestä hyödyttää kaikkia.

Tulevaisuudessa kestävät uudet liiketoimintamallit, sustainable business models nousevat esiin. Näissä malleissa luonto ja ympäristö nähdään ”palvelun tuottajana” ja sille lasketaan hinta. Nykyinen keskustelu hiilipäästöistä ja ilmaston lämpenemisestä laajenee kattamaan biodiversiteetin ja lajikadon ongelmat, myös taloudellinen kestävyys saa lisää huomiota. Alustatalous etenee ja sen vaikutukset laajenevat kattamaan uusia työn tekemisen muotoja ja tuotantoprosesseja, kuten esimerkiksi keskitettyä kestävää materiaalin tallennusta ja jakelua. Tämä puolestaan voi vaikuttaa arvoketjuihin, hinnoitteluun, jne.  

Kestävän tulevaisuuden vaatimiin olosuhteisiin on pakko sopeutua. Kestämättömällä tavalla toimivat yritykset kuolevat pois; ei ole vaihtoehto olla reagoimatta.


DMF Business Design auttaa asiakkaitaan kehittämään liiketoimintansa kestävyyttä.

Tämän kirjoituksen lähteenä on käytetty Business Finlandin katsausta Kestävyydestä kasvua luoville aloille (1/2022) Tuovinen – Kati Nuora (Creative Export Innovations).

Timoteus Tuovinen
Timoteus Tuovinen

Timoteuksella on yli kolmen vuosikymmenen kokemus liikkuvan kuvan liiketoiminnasta kaikilla jakelualustoilla. Digitaalisten sisältöjen tuottaminen ja jakelu ovat Timoteuksen erikoisosaamista, ja hänellä on syvä ymmärrys kuluttajien valintamotiiveista ja käyttäjäkokemuksen merkityksestä sisältöliiketoiminnassa. Timoteus on johtanut startupeille suunnattua yrityskiihdyttämöä ja valmentanut kymmenien erikokoisten yritysten tuote- ja liiketoimintakehitystä.

Lähetä viesti

Heräsikö ajatuksia? Lähetä viesti.

Pyrimme vastaamaan sinulle vuorokauden sisällä.

Business

Business Finlandin rahoituspalveluista Tempo, Into ja Market Explorer jälleen haettavissa

DMF–tiimi, 
25.3.2024
Liiketoiminnan kehittäminen
Uuden

Uuden palvelun prototyyppiin iso tuki Innovaatiosetelillä – haku nyt auki!

DMF–tiimi, 
31.1.2024
Liiketoiminnan kehittäminen
Liiketoiminnan

Liiketoiminnan kehittäminen ei häviä minnekään tekoälyn myötä

DMF–tiimi, 
11.12.2023
Liiketoiminnan kehittäminen
Maailma

Maailma muuttuu – päivitä strategiasi

Virpi Martikainen, 
24.8.2023
Liiketoiminnan kehittäminen
Lisensoinnista

Lisensoinnista lisää liiketoimintaa – monistettavien sisältöjen lisensointikäytännöistä ja arvoverkoista nyt kattava selvitys julki 

Virpi Martikainen, 
8.6.2023
Liiketoiminnan kehittäminen
Luovalla

Luovalla taloudella mahtava kasvupotentiaali

DMF–tiimi, 
11.5.2023
Liiketoiminnan kehittäminen
Rahoitusta

Rahoitusta ja sparrausapua kasvun tueksi

Virpi Martikainen, 
21.3.2023
Liiketoiminnan kehittäminen

Business Finlandin rahoitus startupeille ja pk-yrityksille paranee

Tommi Rissanen, 
16.1.2023
Liiketoiminnan kehittäminen
Kaikkea

Kaikkea hyvää vuodelle 2023!

DMF–tiimi, 
20.12.2022
Liiketoiminnan kehittäminen

Rahoituksen saamisen kulmakivet

Virpi Martikainen, 
24.10.2022
Liiketoiminnan kehittäminen

Tesla on autojen iPhone

Tommi Rissanen, 
26.9.2022
Liiketoiminnan kehittäminen

Miksi asiakaskokemusmittareita tarvitaan?

Virpi Martikainen, 
21.9.2022
Liiketoiminnan kehittäminen

Asiakaskokemuksen kehittämisessä työ ei tule koskaan valmiiksi

Virpi Martikainen, 
12.9.2022
Liiketoiminnan kehittäminen
Uunituoretta

Uunituoretta tietoa Creative Sustainability Family -pilotista!

DMF–tiimi, 
4.9.2022
Liiketoiminnan kehittäminen

”Kestävyys on kallista”

Timoteus Tuovinen, 
15.8.2022
Liiketoiminnan kehittäminen

Virtuaalikahvit elokuussa?

DMF–tiimi, 
22.6.2022
Liiketoiminnan kehittäminen

Suoratoistopalveluiden seuraava kehitysvaihe

Tommi Rissanen, 
7.6.2022
Liiketoiminnan kehittäminen

Yhteistyö kilpailijaystävän kanssa – sleeping with the frenemy

DMF–tiimi, 
23.5.2022
Liiketoiminnan kehittäminen

Kilpailija-analyysin kolme tasoa ja hyvä neuvo kaupan päälle

Virpi Martikainen, 
9.5.2022
Liiketoiminnan kehittäminen

Av-ala etenee kohti kasvusopimusta

Timoteus Tuovinen, 
27.4.2022
Liiketoiminnan kehittäminen

Toimintaympäristön radikaaliin muutokseen reagoiminen

Tommi Rissanen, 
12.4.2022
Liiketoiminnan kehittäminen

Pelkistämisen taito

Liisa Kotilainen, 
14.3.2022
Liiketoiminnan kehittäminen

Menestyvä strategia vaatii kokonaisuuden johtamista ja jatkuvaa sopeutumista – miten nuori yritys selviää tästä haasteesta?

Virpi Martikainen, 
28.2.2022
Liiketoiminnan kehittäminen

Kestävyydestä kasvua luoville aloille

Timoteus Tuovinen, 
14.2.2022
Liiketoiminnan kehittäminen

Streaming-palveluiden pudotustaistelu

Tommi Rissanen, 
31.1.2022
Liiketoiminnan kehittäminen

Chief Happiness Officer ja ensivaikutelmajohtaja

Liisa Kotilainen, 
10.1.2022
Liiketoiminnan kehittäminen

Ennakointi osana yrityksen menestystä

DMF–tiimi, 
30.11.2021
Liiketoiminnan kehittäminen

Wolt ja alustatalouden liiketoimintamallilla menestyminen

Tommi Rissanen, 
15.11.2021
Liiketoiminnan kehittäminen

Hyvä vai huono tilitoimisto?

Liisa Kotilainen, 
18.10.2021
Liiketoiminnan kehittäminen

Motonetin liiketoimintamallilla rakennetaan kannattavaa kasvua

Tommi Rissanen, 
20.9.2021
Liiketoiminnan kehittäminen

Kestävä kehitys ja audiovisuaalinen ala

Timoteus Tuovinen, 
8.9.2021
Liiketoiminnan kehittäminen

Business Design on tehokkaampi ja hauskempi tapa kehittää yrityksen toimintaa

DMF–tiimi, 
23.8.2021
Liiketoiminnan kehittäminen
Mitä

Mitä on Business Design? – lataa white paper

Virpi Martikainen, 
12.8.2021
Liiketoiminnan kehittäminen

Amazon Prime parantaa MGM-studioiden ostolla asemaansa suoratoistomarkkinoilla

Tommi Rissanen, 
31.5.2021
Liiketoiminnan kehittäminen

Mitä pääomasijoituksen metsästys vaatii ja antaa?

Virpi Martikainen, 
17.5.2021
Liiketoiminnan kehittäminen

Liiketoiminnalle uusi suunta

Tommi Rissanen, 
3.5.2021
Liiketoiminnan kehittäminen

Kiinnostus sisältöjen rahoittamiseen kasvaa

Timoteus Tuovinen, 
19.4.2021
Liiketoiminnan kehittäminen

Ihmisymmärryksestä kasvua koronan jälkeen

Liisa Kotilainen, 
6.4.2021
Liiketoiminnan kehittäminen

Yritysten kehittämispalveluilla vauhtia kasvuun

Virpi Martikainen, 
22.3.2021
Liiketoiminnan kehittäminen

Business designilla vaikuttavaa liiketoimintaa

Tommi Rissanen, 
8.3.2021
Liiketoiminnan kehittäminen
Pysytäänkö

Pysytäänkö kartalla? – Tiekartta kehityksen työkaluna

Timoteus Tuovinen, 
1.3.2021
Liiketoiminnan kehittäminen

Asiakaskokemus kuntoon digikanavissa

Liisa Kotilainen, 
22.2.2021
Liiketoiminnan kehittäminen

Muotoile liiketoimintasi houkuttelevaksi myös rahoittajalle

Virpi Martikainen, 
18.1.2021
Liiketoiminnan kehittäminen
API-talous

API-talous ja digitaaliset liiketoimintamallit

Tommi Rissanen, 
11.1.2021
Liiketoiminnan kehittäminen
ELY-konsultointien

ELY-konsultointien välitilinpäätös

Virpi Martikainen, 
25.11.2020
Liiketoiminnan kehittäminen

DMF Business Design

Tommi Rissanen, 
17.11.2020
Liiketoiminnan kehittäminen
Luovien

Luovien alojen tiekartalla pyritään kasvuloikkaan

Liisa Kotilainen, 
26.10.2020
Liiketoiminnan kehittäminen
Disney+

Disney+ ei ole Netflixin kilpailija

Tommi Rissanen, 
19.10.2020
Liiketoiminnan kehittäminen
Etäkonsultti

Etäkonsultti palveluksessasi

Virpi Martikainen, 
12.10.2020
Liiketoiminnan kehittäminen
Konsultointia

Konsultointia kolmella kympillä

Virpi Martikainen, 
11.9.2020
Liiketoiminnan kehittäminen
Selviytymisstrategia

Selviytymisstrategia yrityksille: koronan kourista kuiville

Timoteus Tuovinen, 
20.3.2020
Liiketoiminnan kehittäminen
Mitä

Mitä Sitran Megatrendit 2020 tarkoittaa pk-yritykselle?

Tommi Rissanen, 
13.1.2020
Liiketoiminnan kehittäminen
Kaupallistamisen

Kaupallistamisen tuskaan löytyy lääkkeitä

Virpi Martikainen, 
10.12.2019
Liiketoiminnan kehittäminen
Kestävää

Kestävää liiketoimintaa

Tommi Rissanen, 
26.8.2019
Liiketoiminnan kehittäminen
Alustatalouden

Alustatalouden liiketoimintamallit osa 2 – miten Uberille kävi?

Tommi Rissanen, 
10.6.2019
Liiketoiminnan kehittäminen
Kyseenalaista

Kyseenalaista toimialasi

Virpi Martikainen, 
13.5.2019
Liiketoiminnan kehittäminen
Uber

Uber näyttää suunnan alustatalouden liiketoimintamalleille

Tommi Rissanen, 
23.4.2019
Liiketoiminnan kehittäminen
Toimintaympäristön

Toimintaympäristön jatkuva muutos haastaa liiketoiminnan reseptit

Virpi Martikainen, 
15.4.2019
Liiketoiminnan kehittäminen
Applen

Applen uusi tv-strategia yhdistää laitteet, palvelut ja sisällöt

Timo Argillander, 
28.3.2019
Liiketoiminnan kehittäminen
Miten

Miten liiketoimintamallia muutetaan?

Tommi Rissanen, 
18.3.2019
Liiketoiminnan kehittäminen
Teinien

Teinien YouTube-tuska

Jari Muikku, 
25.2.2019
Liiketoiminnan kehittäminen
Ikean

Ikean uusi liiketoimintamalli

Tommi Rissanen, 
18.2.2019
Liiketoiminnan kehittäminen
Internet-tv:n

Internet-tv:n isoin vaikutus on arvoverkon muutos

Timo Argillander, 
11.2.2019
Liiketoiminnan kehittäminen
Datasta

Datasta uutta liiketoimintaa

Tommi Rissanen, 
14.1.2019
Liiketoiminnan kehittäminen
Markkinanäkymät

Markkinanäkymät 2019

Jari Muikku, 
7.1.2019
Liiketoiminnan kehittäminen
Selvitys

Selvitys radiotoimialan valuuttatutkimuksesta: Sähköinen mittaus

Kristiina Markkula, 
18.12.2018
Liiketoiminnan kehittäminen
Direct

Direct Copyright Revenue Streams in Creative Industries in Finland

Jari Muikku, 
17.12.2018
Liiketoiminnan kehittäminen
Rahoituksen

Rahoituksen saamisen viisi kulmakiveä

Virpi Martikainen, 
10.12.2018
Liiketoiminnan kehittäminen
Mitä

Mitä liiketoiminnan digitalisoituminen käytännössä tarkoittaa?

Tommi Rissanen, 
26.11.2018
Liiketoiminnan kehittäminen
Mediasisällöt

Mediasisällöt pärjäävät laskukaudellakin

Timo Argillander, 
5.11.2018
Liiketoiminnan kehittäminen
Mittarit

Mittarit voivat johtaa harhaan

Virpi Martikainen, 
15.10.2018
Liiketoiminnan kehittäminen
Konsulttina

Konsulttina Business Finland -hankkeissa

Tommi Rissanen, 
8.10.2018
Liiketoiminnan kehittäminen
Pk-yritysten

Pk-yritysten hallituksiin etukenoa ja uutta osaamista

Virpi Martikainen, 
27.8.2018
Liiketoiminnan kehittäminen
Mediataideselvitys

Mediataideselvitys

Jari Muikku, 
11.6.2018
Liiketoiminnan kehittäminen
Konkurssikirja,

Konkurssikirja, ketä kiinnostaa?

Timo Argillander, 
11.6.2018
Liiketoiminnan kehittäminen
Kuinka

Kuinka selviytyä voittajana muuttuvassa liiketoimintaympäristössä

Tommi Rissanen, 
14.5.2018
Liiketoiminnan kehittäminen
Kurkistus

Kurkistus tulevaisuuteen

Liisa Kotilainen, 
2.5.2018
Liiketoiminnan kehittäminen
Liiketoimintamalli

Liiketoimintamalli on kone, jota pitää virittää ja huoltaa

Tommi Rissanen, 
26.3.2018
Liiketoiminnan kehittäminen
Pro

Pro Rata and User Centric Distribution Models: A Comparative Study

Jari Muikku, 
21.2.2018
Liiketoiminnan kehittäminen
Vielä

Vielä ehtii tehdä vastuullisuudesta kilpailuedun

Timo Argillander, 
15.1.2018
Liiketoiminnan kehittäminen
Lue lisää