We kindly inform that your browser is no longer supported by Microsoft.

Please switch to a more secure browser such as Chrome or Firefox.

Viisi vinkkiä tekoälyn käyttöönottoon

Viisi

Tutkimusyhtiö Gartner julkaisi äskettäin uusimman version jo käsitteeksi muodostuneesta hype-käyrästään. Tekoälyn käytön laajeneminen on nostettu siinä viiden tärkeimmän trendin kärkeen. Tekoälyn saatavuuden ja käytettävyyden odotetaan paranevan koko ajan muun muassa pilvipalvelujen, open source -ohjelmistojen sekä nopeasti kasvavan tekijä- ja osaajakunnan myötä.

Kehityksessä ollaan jo siirtymässä varhaisten omaksujien pienistä piireistä kohti massakäyttöä. Samalla keskustelu aiheesta on arkipäiväistynyt, kun strategisen tason hypetys on vaihtunut käytännön tason kokemusten jakamiseen.

Kävin kesäkauden aikana läpi useita kansainvälisiä julkaisuja, joissa käsiteltiin tekoälyn ja automaation käyttöönoton oppeja arkisessa liiketoiminnassa. Tämän perusteella kokosin seuraavan listan yleisen tason vinkeistä, jotka perustuvat konkreettisiin kokemuksiin:

  1. Kirkasta, mikä on yhtiösi todellinen missio ja tavoite digitaalisessa maailmassa (”Code Halos”). Esimerkiksi johtavat urheiluvälineiden valmistajat ovat muuttuneet enenevissä määrin tossu- ja asustekauppiaista terveystiedon alustoiksi.
  2. Aseta taloudellisten tulostavoitteiden rima tarpeeksi korkealle. Jos tekoälyn ja automaation avulla haetaan vain viiden prosentin säästöjä kuluihin ja viiden prosentin kasvua tuloihin, yhtiöt ja niiden henkilöstöt todennäköisesti jatkavat työtään vanhoilla radoillaan. Merkittäviä tuloksia ja muutoksia toimintamalleihin saadaan vasta 25 prosentin tavoitteella sekä kulujen että tulojen osalta, sillä ne pakottavat täydelliseen uudelleenajatteluun.
  3. Automatisoi kaikki minkä voit. Ensisijaisia kohteita ovat tehtävät ja prosessit, jotka ovat yksinkertaisia, samanlaisina toistuvia ja volyymiltaan suuria, ja joita koneet voivat hoitaa väsymättä ja virheettömästi. Automaatio ei ole päämäärä vaan keino.
  4. Lisää kysyntää alentamalla reilusti hintojasi. Pohdi, mitä markkinoillesi ja yhtiöllesi tapahtuu, jos yhtiösi tai joku kilpailijasi alentaa nykyisiä hintoja jopa 90 % sen jälkeen, kun tekoäly ja automaatio on otettu laajamittaisesti käyttöön.
  5. Älä sekoita töitä ja tehtäviä. Tekoäly ja automaatio eivät useimmissa tapauksissa korvaa kokonaisia töitä vaan niiden yksittäisiä tehtäviä. Lisäksi se tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia laajentaa inhimillistä suorituskykyä jäljelle jäävissä ja uudenlaisissa tehtävissä.

Tekoälyn ja automaation laajamittainen hyödyntäminen on luonteeltaan samanlainen prosessi kuin koko digitalisaatiokin. Se vaatii uudenlaisia ajatus- ja toimintamalleja sekä kykyä kääntää ihmisten asiaa kohtaan tuntemat pelot innostukseksi oppia uutta. Lisäksi se edellyttää kykyä johtaa rinnakkain uutta ja vanhaa siirtymäkausien ajan.

Millään toimialalla ei voida laittaa päätä pensaaseen ja todeta, että tekoäly on vasta tulevaisuuden asia, johon tartutaan aikanaan. Ymmärrys, osaaminen ja tulokset syntyvät vain pohdinnan, harjoittelun ja kokemuksen kautta. Aika toimia on nyt.

Lähetä viesti

Heräsikö ajatuksia? Lähetä viesti.

Pyrimme vastaamaan sinulle vuorokauden sisällä.